Şartlar ve Koşullar

TÜRKİYE BÖLGESEL Hüküm ve Koşulları
    
1. Genel
    
2. Sözleşmeler
    
3. Ürünler ve hizmetler

        
1. Premium girişli turkeyregional.com
        
3. sıralama raporu
        
4. Arama motoru reklamcılığı
        
6. Web sayfalarının oluşturulması
        
7. Şirket klipsleri
        
10. Yerel Liste Yönetimi
        

    
4. Müşterinin işbirliği yükümlülükleri, garanti ve tazminat
    
5. Üçüncü şahısların performansı
    
6. Telif Hakkı / Performans Hakları
    
7. Geçmiş Şartlar ve Koşullar

 

1. Genel

(1) TÜRKİYE BÖLGE ile ilgili hüküm ve koşullar:
TÜRKİYE REGIONAL, bir müşteri tarafından bir hizmet sunmak veya bir ürün (ör. Şirket klipleri veya anasayfa oluşturma) sağlamakla görevlidir. TÜRKİYE BÖLGESELİ, hizmetlerini yalnızca, bu genel hüküm ve koşullar temelinde yerine getirecektir; aksi belirtilmediği sürece, mesela ödev çerçevesinde yazılı olarak kabul edilenler; proje ile ilgili veya ürüne özgü.

(2) Müşterinin şartları ve koşulları açık şekilde geçerli değildir. Bu gerçek olsa bile
TÜRKİYE BÖLGESEL, müşterinin şart ve koşullarının dahil edilmesine açıkça itiraz etmez.

(3) TÜRKİYE BÖLGESİ, bu GTC'yi hizmetler ve ürünler için uyarlama hakkını saklı tutar. TÜRKİYE BÖLGESELİ, bu değişikliklerin etkinliğini makul bir öncülük zamanı olmadan önce müşteriye bildirir. Müşteri, bildirimin alındığı tarihten itibaren 2 hafta içinde itiraz etmezse, değiştirilen şartlar ve koşullar onaylanmış sayılır. Bununla birlikte, müşteri tarafından itiraz edilirse, TÜRKİYE BÖLGESEL, 3 aylık ihbar süresi ile özel bir fesih hakkına sahiptir. Bu, muhalefetin üzerinden 2 ay içinde TÜRKİYE BÖLGESELİNİ uygulayabilir.

 
(4) TÜRKİYE REGIONIONAL'ın hizmetleri veya ürünleri sadece şirketler, tüccarlar, tüzel kişiler, serbest meslek sahipleri veya serbest çalışanlar, Tüketiciler TÜRKİYE BÖLGESELİ komisyon almaya yetkili değildir. Bir tüketici bir fayda sözleşmesi imzalarsa, tüketici haklarına güvenemez.

2. Sözleşmeler

(1) TÜRKİYE BÜLTENİ kendi kararına bağlı olarak sipariş reddedebilir veya sözleşmeden çekilebilir. Bu özellikle, müşterinin hizmeti tasarlama isteğinin yasal hükümleri veya yönergeleri ihlal ettiğini ispatlaması durumunda geçerlidir.

Arzulanan hizmetin içeriği aşağıdaki özelliklerden herhangi birini karşıladığında, diğer şeylerin yanı sıra durum böyledir:

Şiddet veya öfke çağrısı.

Aşırı siyasi veya dini ifadeler, radikal hak veya propaganda, Türkiye'nin demokratik değerleri ile bağdaşmaz.

Irkçı veya ayrımcı ifadeler.

Metin, görüntü ya da seste cinsel yönden sakıncalı içerik (pornografik dahil).

Olguların sahte iddiaları, üncü şahıslara itibardan düşen içerik, kumar satışı, Narkotik Yasası ihlalleri veya diğer yasal hükümler.

Ticari marka, telif hakkı, patent, kullanım veya tasarım hakları, ticari sırlar veya diğer mülkiyet hakları ile üçüncü kişilerin kişisel hakları veya diğer hakları ihlali.

(2) Otomatik ödeme yapılmayan siparişler için idari bir ücret i. H. v. Aylık ücretler yüzünden% 10.

(3) Sözleşmenin toplam maliyeti süresi, aylık katkı ve bir defaya mahsus ücretlere dayanmaktadır. Tüm fiyatlar artı yasal vergilerdir. KDV.

(4) Sözleşme süresinin sona ermesinden en az üç ay öncesine kadar en az 12 aylık olan sözleşmeler için yazılı olarak feshedilmediği sürece, sözleşme her defasında 12 ay uzatılır. Tüm sonlandırmalar yazılı olmalıdır. Bu, bir dönem sözleşmesinden önce yapılan ücretsiz bir deneme olması durumunda da geçerlidir.

(5) Ek anlaşmalar TÜRKİYE BÖLGESELİNİN yazılı onayını gerektirir.

(6) Yayın başlangıcı organizasyonel nedenlerden ötürü değişirse, sözleşmenin başlangıcı ve bitişi buna göre en fazla bir ay ertelenir.

(7) Kurulum ücreti, sözleşmenin imzalanmasıyla ve programın başlangıcından ayın 3. iş gününde aylık ücret karşılığı olarak derhal ödenecektir.

(8) 30 günden fazla gecikme olması durumunda, TÜRKİYE BÖLGESEL, sözleşmeyi önceden bildirmeksizin feshedebilir ve bir toplu ödeme tazminatı ödeyebilir. I. H. v. Sözleşmenin bitimine kadar geçen aylık ücretlerin% 70'i. Diğer iddialar saklıdır.

(9) Müşteri bir sözleşmeyi önceden haber vermeksizin feshetirse ya da zamanından önce TÜRKİYE BÖLGESELİ bir toplu tazminat ödeyebilir. I. H. v. Sözleşmenin bitimine kadar geçen aylık ücretlerin% 70'i.

(10) Yargı İzmir'dir.

3. Ürünler ve hizmetler

TÜRKİYE REGIONAL, müşterilerine daha iyi bir reklam sunabilmek ve reklamcılık önlemlerinin başarısını ölçmek için müşterilerine online pazarlama alanında bir dizi hizmet ve ürün sunmaktadır. Aşağıda, ürün veya hizmete özel şartlar ve koşullar tanımlanmaktadır.

 

3.1 Premium giriş turkeyregional.com RegioFinder®

 

(1) RegioFinder® müşterileri, www.turkeyregional.com bölgesel portalında, arama sonuçlarında üzerinde anlaşılan arama terimleri için resim ve vurgulanan renklerle gösterilir. İlgili şirketin çevrimiçi girişi önemli şirket bilgilerini (örn. Iletişim verileri, web sitesi, kısa açıklama) özetlemektedir. Reklam, daima şirketin veya işletme konumunun bulunduğu çevreye görüntülenecektir.

 

(2) Her müşteri, içerik ve düzen açısından standartlaştırılmış bir profil sayfası alır; her müşteri için özelleştirilemez (üstbilgindeki kaydırıcı hariç). Profil sayfası, müşteri tarafından sağlanıyorsa, iletişim bilgilerini tekrarlar, yerin ve eğer istenirse ek görüntülerin ve videonun bir harita ayrıntısını gösterir. Buna ek olarak, müşteri sözleşmeye bağlı olarak alır
1-3 alt sayfa, kendi web sitesine bağlantı, Youtube videolarının entegrasyonu, GoogleMaps, ay başına 1-3 güncelleme, kendi iletişim formu, arama motorları için 3-8 anahtar kelime.

  

(3) Yüklenen tüm resimleri, logoları ve ticari markaları kullanma hakları bulunan Müşteri tek başına sorumludur. TÜRKİYE REGIONAL, müşterinin isteği üzerine bir fotoğraf veritabanından bir resim yüklerseniz, bunun yasal olarak edinildiğinden emin olmak zorundadır. Bu şekilde, hakların edinilmesi sorumluluğu ile ilgili yanlış anlamalar önlenmelidir. 
3.6 Siteleri Oluşturma

 

(1) Bir web sitesi (örneğin, ana sayfa, açılış sayfası) yaratarak TÜRKİYE REGIONAL, müşteriye sadece konsept, tasarım ve uygulama değil, aynı zamanda istenen İnternet alan adının tescili (mevcudiyetine bağlı olarak) de sunmaktadır. TURKEYREGIONAL, sipariş üzerine, oluşturulan web sitesinin barındırılmasını da devralır. Burada, TÜRKİYE BÖLGESELİ kısmen barındırmayı gerçekleştiren ortakları kullanmaktadır.

(2) Alanların temini ve tedarikinde, TÜRKİYE BÖLGESELİ, yalnızca alan adı tahsisi için müşteri ve ilgili kuruluş arasındaki ilişkide arabulucu rol oynamaktadır. TÜRKİYE Bölgenin etki alanı ataması üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Dolayısıyla, TÜRKİYE BÖLGESEL, müşteri için başvurulan alanların tahsis edildiği veya atandığı alanların üçüncü şahıs haklarının veya daimi varlıklarının bulunmadığı için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

(3) TÜRKİYE BÖLGESİ, sözleşmenin sona ermesinden sonra müşterinin alan adını serbest bırakma hakkına sahiptir. Bu sürümle birlikte, müşterinin kayıttan çıkarılmasıyla ilgili tüm haklar sona erer.

 

(4) INTRAG, herhangi bir arama motoru sayfasında oluşturulan web siteleri için yerleştirme veya sıralama taahhütleri kabul etmez.

 
 
3.7 şirket klipleri

 

(1) "FirmenClip" ürünü için, TURKEYREGIONAL, ürün ortaklarıyla işbirliği içinde bir video oluşturacak ve www.turkeyregional.com ve aynı adlı şirketin YouTube klip kanalında yayınlayacaktır. Videonun başka portallarda dağıtılması üzerine müşterinin iddiası ancak sözleşme ile açıkça kabul edildiği takdirde geçerlidir.

 

(2) TÜRKİYE REGIONAL, müşterinin sunduğu resimlere dayanarak, müşteri için bir storyboard oluşturacaktır. Film şeridi, resim seçimi, görüntü metinleri ve anlatım metnini içerir. Film şeridinin kabul edilmemesi sözleşmenin ertelenmesine ve dolayısıyla ödeme yükümlülüğüne yol açmaz.

 

(3) Müşteri, sanat eserini sunarsa ve anlatım da dahil olmak üzere storyboard kabul edildiğinde, TÜRKİYE REGIONAL, animasyon yazılımı yardımıyla hareketli görüntüler oluşturabilir ve bunları ödevine göre (örneğin, hoparlör, müzik gibi) müziğe ayarlayabilir. TÜRKİYE BÖLGESELİ her zaman GEMA içermeyen müzik kullanacaktır.

 

(4) TÜRKİYE REGIONION, kullanım haklarının ilgili çevrimiçi hizmetin operatöre ve kullanıcılarına aktarılacağını, video portallarında, sosyal ağlarda veya diğer portallarda şirket klipinin durdurulmasıyla bağlantılı olabileceğini açıkça belirtmektedir. Bu, ilgili portalın kullanım koşullarına bağlıdır.

(5) TÜRKİYE BÖLGE ve ürün ortakları üretim ve / veya yayından müşteri tarafından sağlanan görüntü, video ve ses materyali dışlamak veya malzeme nedeniyle eğer sonuçlanabilir Tüketici kısmından hasar taleplerinin ödemeden sözleşmeden kaçınmaları hakkı vardır menşei veya içeriği kanunları veya diğer hükümleri ihlal eder veya TÜRKİYE BÖLGESEL ya da ürün ortaklarının editoryal veya başka sebeplerden dolayı yaptırımı makul değildir.

 

(6) Zaten kabul edilmiş şirket kliplerinin değişimi için müşteri maliyeti üstlenir. İstemci müziği gerektiren GEMA / AKM kullanımına ısrar ederse, o zaman önceden GEMA / AKM bilgiler ile kapatılması için gerekli bildirmekle yükümlüdür. GEMA / AKM'nin masrafları yalnızca ve doğrudan müşteri tarafından karşılanacaktır.

 
  

3.9 Yerel Listeleme ve Atama Bakımı

 

(1) Yerel listeler, çevrimiçi dizinler, derecelendirme platformları, mobil kart sağlayıcıları, sosyal ağlar ve benzerlerindeki şirket girdileri ve profilleridir. (Bundan sonra Yayıncı olarak anılacaktır). Müşteri yerel listelerin bakımı ile TÜRKİYE BÖLGESEL komisyonu kurabilir. Bu, bir yandan, bu yayıncıların kullanıcıları için müşteri için daha fazla web sitesi ziyaretçisi veya doğrudan temas sorgusu oluşturmak üzere, İnternet'teki müşterinin görünürlüğünü artırmaya hizmet eder. Diğer yandan, onun temel iletişim bilgilerinin (isim, adres, telefon numarası, alan adı) ile yerel bir şirketten yüksek görünürlük olarak da adlandırılan Atıflar, yerel aramalar için arama motoru optimizasyonu önemli bir ölçüdür. TÜRKİYE BÖLGESEL Yayıncılar verandasında bu bakım kılavuzuna serbesttir yayıncı, üçüncü kişilere yaptırılanlar, bir arayüz aracılığıyla otomatik alışveriş veya bir ürün olarak ürün ortakları aracılığıyla. TÜRKİYE BÖLGESEL, müşterinin sağladığı içerik ve kişisel veriyi ürün ortaklarına devretme veya bunlara sunma hakkına sahiptir.

 

(2) Yerel girişlerin sayısı ve konumla ilgili içeriğin kapsamı (resimler, video, ek bilgiler gibi) siparişte tanımlanan kapsamı temel almaktadır. INTRAG temelde rezervasyonu kapsamına tekabül ve endüstri yayıncıları uyan tüm müşteriyi girmek için çalışıyoruz, ancak reddetmek veya sebep belirtmeksizin herhangi bir zamanda tek tek yayıncıları değiştirme hakkını saklı tutar edilir. Teknik ve diğer nedenlerden dolayı, internette bulunan tüm yayıncılar kayıt yapamaz, bakım yapamaz veya düzeltemez. Site ile ilişkili içeriğin korunması veya düzeltilebileceği yayıncılar, portalların ve müşterinin faaliyet gösterdiği sektörün teknik özelliklerine bağlıdır.

 

(3) kimin reddi veya sonraki iptal yayıncı tarafından eksik veya gecikmiş (örneğin, iletişim bilgileri, açılış saatleri, resimler, video) bölgeye özel müşteri verilerinin serbest bırakılması için sorumlu değildir TÜRKİYE BÖLGESEL. Aynı şekilde, TÜRKİYE BÖLGESELİ, bu içeriğin bağımsız olarak değiştirilmesinden ve yayıncı tarafından yerleştirilmesinden sorumlu değildir. TÜRKİYE BÖLGESEL, yayıncıların hizmetten kaldırılmasından sorumlu değildir.

(4) TÜRKİYE BÖLGE şirket adı ve uyumlu müşterinin yerle ilgili diğer içeriğini uyarlayarak bir yayıncının kurallara uygun hakkına sahiptir. Müşteri TÜRKİYE BÖLGE devreye üçüncü taraf ve kendi adına yayıncılara iletim ve verilerin yayınlanması amacıyla ürün ortağını meydana yetki verir.

 

(4) TÜRKİYE BÖLGESEL, teknik olarak mümkün ve sorumlu olduğu sürece, mevcut kayıtların güncellendiğinden emin olmalıdır. Özel durumlarda, müşterinin katılımı iletilmesi veya o eski kayıtlar yeni bir giriş oluşturmak için silinir TÜRKİYE BÖLGE mevcut erişimini düzenlemek için mevcut girişlerle olarak gerekli olabilir.

 

3.10 Yerel Liste Yönetimi

 

(1) ürünü "Yerel Giriş Yönetimi", doğru korumak için yayıncılar ağı Türkiye'de bölgesel konumu tabanlı içerik (örneğin iletişim bilgilerine, resim, video, ek bilgi) temas yoluyla kendi başına veya bir hizmet olarak sözleşmeler bağlı olarak müşteri imkanı sunar ve abonelik döneminde de değişiklik yapmak. Bu, yayıncının arabirim üzerinden bağladığı web tabanlı bir içerik yönetim sistemi kullanılarak gerçekleştirilir.

Müşteri, bu yayıncılardan biriyle doğrudan bir müşteri ilişkisinde bulunuyorsa veya bu yayıncılardan birinin veri tedarikçisiyken arabirimler yoluyla verileri değiştirmek mümkün değildir. Bu girdiler için, müşteri herhangi bir değişikliği doğrudan yayıncıdan devretmelidir.

 

(2) İçerik Yönetimi Sistemine bağlı yerel girişlerin veya yayıncıların sayısı bir değişiklik geçirdi ve sözleşme süresi boyunca değişebilir. TÜRKİYE REGIONAL, müşterileri yayıncı ağındaki değişiklikleri bildirmekle yükümlü değildir. Müşteri, web tabanlı İçerik Yönetim Sistemi aracılığıyla bağımsız olarak bakım yaparsa, şu anda bağlı olan yayıncılar orada. TÜRKİYE BÖLGESEL ile bakım sağlanırsa, TÜRKİYE EĞİTİM, istek üzerine, müşteriyi yayıncı ağının mevcut kompozisyonu hakkında bilgilendirir.

 

(3) bir yayıncı tarafından yayınlanan edilebilir konum tabanlı içerik kapsamı yayıncı bağlıdır ve TÜRKİYE BÖLGE etkisinde olmayabilir. Özellikle, bu kapsam zaman içinde değişebilir. TÜRKİYE BÖLGESELİ bu değişikliği müşteri hakkında bilgilendirmek zorunda değildir.

(4) Bir yayıncının verilerini portalında yayınlama sıklığı veya hızı yayıncıya göre değişebilir (ör. Gerçek zamanlı, günlük, aylık). TÜRKİYE REGIONAL, bir yayıncının bu sıklığı veya hızı değiştirip değiştirmediği konusunda hiçbir kontrolü bulunmamaktadır. TÜRKİYE BÖLGESELİ bu değişikliği müşteri hakkında bilgilendirmek zorunda değildir. TÜRKİYE BÖLGE biliniyorsa TÜRKİYE BÖLGESEL mevcut frekans hakkında müşterilere talep üzerine bilgilendirmek veya portalda bir yayıncı değişti verilerin serbest bırakılmasını hızlandıracaktır.

 

(5) Müşteri, özellikle Yayıncı Ağı aracılığıyla yayınladığı verilerin ve bilgilerin, aşağıdakilerden hiçbirini içermediğinden emin olmalıdır:

    
Şiddet veya öfke çağrısı.
    
Aşırı siyasi veya dini ifadeler, radikal hak veya propaganda, Türkiye'nin demokratik değerleri ile bağdaşmaz.
    
Irkçı veya ayrımcı ifadeler.
    
Metin, görüntü ya da seste cinsel yönden sakıncalı içerik (pornografik dahil).
    
Olguların sahte iddiaları, üncü şahıslara itibarlı ifadeler, kumar satışı, Narkotik Yasası ihlalleri veya diğer yasal hükümler.
    
Ticari marka haklarının, telif haklarının, patentlerin, kullanım veya tasarım haklarının, ticari sırların veya diğer mülkiyet haklarının ve üçüncü kişilerin kişisel haklarının veya diğer haklarının ihlali.

Müşteri bu koşullar (örneğin, yayıncı bir parçası, cezalar, diğer üçüncü taraflar) ihlali sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir dolaylı masraflardan sorumlu olduğunu ve serbest üçüncü şahıslara sorumluluktan Türkiye, bölgesel sağlar.

 

(6) TÜRKİYE BÖLGE hemen temel bir giriş şirket adı, adresi, telefon numarası ve etki oluşur ötesine Yerel Liste yönetim aracı, yayınlanan tüm içeriği silmek için sözleşme sağ ucunu sahiptir. Silme zorunluluğu yoktur.

 

(7) Yerel Yerel Liste Yönetimi ürünü için durum <Yerel Listeleme ve Atıflar> hizmetinde olduğu gibi geçerlidir (bkz. 3.9).

 
4. Müşterinin işbirliği yükümlülükleri, garanti ve tazminat

 

(1) Müşteri maks. TÜRKİYE BÖLGESEL'in hizmet sunabilmesi için gerekli tüm bilgi, dosyalar ve tasarım taleplerini sağlamak için TÜRKİYE BÖLGESELİ işletmeye başlamasından 30 gün sonra. Onun yükümlülüğünün müşteri yalnızca eksik veya sonraki 30 gün içinde işbirliği yapmaya olursa, TÜRKİYE BÖLGESEL mevcut bilgiler ışığında hizmet sunma hakkına sahiptir. Sözleşmeye dayalı olarak kabul edilmiş olan yayın başlamasının başlaması değişmeden kaldı.

(2) Performans gecikmeleri veya maliyet artışı, arızalı,
eksik veya daha sonra değiştirilen şartlar, bilgi veya malzemeler müşteri tarafından karşılanacaktır.

 

(3) TÜRKİYE BÖLGE ilgili hizmetin 3 azalma yeteneğine tasarımlara kadar azaltmak için (örneğin, web sitesi, film şeridi ekran) sağlar. Şikayet veya kusurlar 30 gün içinde yazılı olarak bildirilmelidir. tarihine hiçbir şikayet veya doldurma göstergeleri kadar, sonuç sözleşme olarak hizmette dolayısıyla olgusal doğru, hatasız olarak kabul müstakil ve edilmektedir.

Şikayetlerin son teslim tarihi içinde olması halinde, düzeltme için makul bir süre tanınmalıdır.

 

(4) verilen hizmetin beğenilmemesi, ör. Aksi takdirde el işinde herhangi bir hata bulunmaması halinde, bir ana sayfanın tasarımı, sıkıntıya uğramaz.

 

(5) müşteri hizmetleri ve ürünleri TÜRKİYE BÖLGESEL aracılığıyla dağıtılmak üzere olan içerik ve hizmetler için sorumludur. Bu, özellikle tekliflerinin ve içeriğinin yasallığı ve kabuledilebilirliği açısından geçerlidir.

 

Aşağıdaki tür içerik ve tekliflere izin verilmez:

Şiddet veya öfke çağrısı.

Aşırı siyasi veya dini içerik, radikal hak veya Türkiye'nin anayasasına aykırı propaganda.

Irkçı veya ayrımcı içerik ve teklifler.

Metin, görüntü ya da seste cinsel yönden sakıncalı içerik (pornografik dahil).

Olguların sahte iddiaları, üncü şahıslara itibardan düşen içerik, kumar satışı, Narkotik Yasası ihlalleri veya diğer yasal hükümler.

Ticari marka haklarının, telif haklarının, patentlerin, kullanım veya tasarım haklarının, ticari sırların veya diğer mülkiyet haklarının ve üçüncü kişilerin kişisel haklarının veya diğer haklarının ihlali.

5. Üçüncü şahısların performansı

 

(1) TÜRKİYE BÖLGESİ, sözleşme yaptığı hizmetleri sunmak için üçüncü kişileri kullanır. Siparişi vererek, müşteri kabul eder. Ürüne özel şartlar ve koşullar kapsamında açıkça belirtilmemiş olsa bile.

 

(2) üçüncü kişilere Şartlar Genel Şartlar ve Koşullar burada listelenenler ek olarak açıkça tamamlayıcı bu durumda geçerli bir bağlantı ile bu işaret edilmişse.

 
 
6. Telif Hakkı / Performans Hakları

 

(1) Sözleşme bağlamında geliştirilen içerikler kişisel ruhsal olarak kabul edilir

Telif hakkı yasalarıyla korunan yaratımlar. Bu şema da

daha sonra telif hakkı yasası tarafından gerekli yaratılmanın başarısız olup olmadığı konusunda anlaştılar.

 

(2) TÜRKİYE REGIONAL'ın telif hakkı kapsamındaki tüm hizmetleri için müşteri,
Sözleşme ile kabul edilen hizmet sunumu bağlamında basit bir kullanım hakkı.

 

(3) Telif hakkı ile korunan üçüncü taraf içeriği, hizmet sunumu kapsamında, örn. stok fotoğraflar sözde ve bu zaten halihazırda ödevin parçası olmasaydı ödenen veri tabanlarından videolar hakların kazanılmasında yaptığı anlaşma isteği INTRAG müşterileri ilerletmek ve onu desteklemiş olacaktır. Müşteri, bu içeriği kullanırken karşılık gelen kaynak referanslarını (ör. Web sitesinde resim kredileri.