TÜRKİYE BÖLGESEL HÜKÜM VE KOŞULLARI

1. Genel 1

2. Sözleşmeler. 1

3. Ürünler ve hizmetler. 3

3.1 Premium giriş turkeyregional.com RegioFinder. 3

3.2 Siteleri Oluşturma. 3

3.3 Şirket Videoları 3

3.4 Yerel Listeleme ve Listelere Atama ve Bakımı 4

3.5 Yerel Liste Yönetimi 5

4. Müşterinin işbirliği yükümlülükleri, garanti ve tazminat. 6

5. Üçüncü şahısların performansı 7

6. Telif Hakkı / Performans Hakları 7

 

1. Genel

 

(1) turkeyregional.com ile ilgili hüküm ve koşullar:

turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), müşterine şirket reklamları ve reklam sayfaları barındırma hizmeti sağlamakla görevlidir. turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), hizmetlerini yalnızca, bu genel hüküm ve koşullar temelinde hizmetlerini yerine getirecektir. Şirkete ve Projeye özgü istekler yazılı olarak kabul edilmediği sürece talepler geçersiz olarak kabul edilecektir.

(2) Müşterinin şartları ve koşulları açık şekilde belirtilmiştir. turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), müşterinin artı talep ve koşullarının projeye dahil edilmesine açıkça itiraz etmez.

(3) turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), Genel Kullanım koşullarını(GTC) hizmetler ve ürünler için düzenleme hakkını saklı tutar. turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), genel kullanım koşullarında yapacağı değişiklikleri makul bir zaman içinde müşteriye bildirir. Müşteri, bildirimin alındığı tarihten itibaren 2 hafta içinde itiraz etmezse, değiştirilen şartlar ve koşulları onaylanmış sayılır. Bununla birlikte, müşteri tarafından itiraz edilirse, turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), 3 aylık ihbar süresi ile özel bir fesih hakkına sahiptir. Bu, itirazından sonraki 2 ay içinde turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL) fesih hakkını kullanabilir.

(4) turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL)’ ın hizmetleri veya ürünleri sadece şirketler, tacirler, tüzel kişiler, serbest meslek sahipleri veya serbest çalışanlar  içindir.turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL) komisyon almaya yetkili değildir. Müşteri bu sözleşmeyi imzalamakla tüketici haklarından faydalanamaz.

 

 

2. Sözleşmeler

 

(1) turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL) kendi kararına bağlı olarak siparişi reddedebilir veya sözleşmeden çekilebilir. Bu özellikle, müşterinin hizmeti tasarlama isteğinin yasal hükümleri veya yönergeleri ihlal ettiğini ispatlaması durumunda geçerlidir.

Arzulanan hizmetin içeriği aşağıdaki belirtilen durumlardan herhangi birini içeriyorsa sipariş reddedilir.

 

 • Şiddet ve ya öfke çağrısı,
 • Aşırı siyasi veya dini ifadeler,
 • Radikal hak veya propaganda,
 • Türkiye'nin demokratik değerleri ile bağdaşmayan içerikler,
 • Irkçı veya ayrımcı ifadeler,
 • Metin, görüntü ya da seste cinsel yönden sakıncalı içerik (pornografik dahil),
 • Sahte haber, üncü şahısların itibarını zedeleyen içerikler,
 • Kumar satışı,
 • Narkotik Yasası ihlalleri veya diğer yasal hükümler,
 • Ticari marka, telif hakkı, patent, kullanım veya tasarım hakları, ticari sırlar veya diğer mülkiyet hakları ile üçüncü kişilerin kişisel hakları veya diğer hakları ihlali,
 • Türkiye Cumhuriyeti 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlemesi… kanunu çerçevesinde suç sayılan içeriklerin bulunması.

 

(2) Otomatik ödeme yapılmayan siparişler hizmetin devam ettirilmesi için %10 ek ücret talep edilir.

(3) Sözleşmenin toplam maliyeti süresi, aylık katkı ve bir defaya mahsus ücretlere dayanmaktadır. Tüm fiyatlarda KDV ve diğer yasal vergiler dahil değildir. Faturalandırma da ayrıca hesaplanmaktadır.

(4) Sözleşme süresinin sona ermesinden en az üç ay öncesine kadar en az 12 aylık olan sözleşmeler için yazılı olarak feshedilmediği sürece, sözleşme her defasında 12 ay uzatılır. Tüm sonlandırmalar yazılı olmalıdır. Bu,  durum, ücretsiz bir deneme hizmeti olması durumunda da geçerlidir.

(5) Ek anlaşmalar turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL)’ın yazılı onayını gerektirir.

(6) Yayın başlangıcı çeşitli nedenlerden ötürü değişirse, sözleşmenin başlangıcı ve bitişi buna göre en fazla bir ay ertelenir.

(7) Kurulum ücreti, sözleşmenin imzalanmasıyla ve programın başlangıcından sonraki 3 iş günü içinde aylık ücret karşılığı olarak derhal ödenecektir.

(8) Ödemelerde 30 günden fazla gecikme olması durumunda, turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), sözleşmeyi önceden bildirmeksizin feshedebilir ve sözleşmeye göre kalan hizmet süresi değerinin % 70'i kadar tazminat talep edebilir.

(9) Müşteri bir sözleşmeyi önceden haber vermeksizin tek taraflı olarak fesih ederse turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL)sözleşmenin bitimine kadar sürenin aylık ücretlerin toplamının % 70'ini tazminat olarak talep edebilir.

 

3. Ürünler ve hizmetler

 

turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), müşterilerine daha iyi bir reklam sunabilmek ve reklamcılık önlemlerinin başarısını ölçmek için müşterilerine online pazarlama alanında bir dizi hizmet ve ürün sunmaktadır. Aşağıda, ürün veya hizmete özel şartlar ve koşullar tanımlanmaktadır.

3.1 Premium giriş turkeyregional.com RegioFinder®

(1) RegioFinder® müşterileri, www.turkeyregional.com bölgesel portalında, arama sonuçları üzerinde anlaşılan arama terimleri için resim ve vurgulanan renklerle gösterilir. İlgili şirketin çevrimiçi girişi önemli şirket bilgilerini (örn. iletişim bilgileri, web sitesi adresi, kısa açıklama) özetlemektedir. Reklam, daima şirketin veya işletme konumunun bulunduğu çevreye görüntülenecektir.

(2) Her müşteri, içerik ve düzen açısından standartlaştırılmış bir profil sayfası oluşturur. Profil sayfası müşteriler için özelleştirilemez (sayfada üst konum daki kayan içerikler hariç).

Profil sayfası, müşteri tarafından sağlanıyorsa, iletişim bilgilerini tekrarlar, konumu ve eğer istenirse ek görselleri ve videoları bir harita üzerinde ayrıntısı ile gösterir. Bunlara ek olarak, müşteri isterse sözleşmeye bağlı olarak 1-3 adet alt sayfa, kendi web sitesine link, Youtube videolarının entegrasyonu, GoogleMaps, ay başına isteğe bağlı 3 e kadar güncelleme, kendi iletişim formunu oluşturma, arama motorları için 3-8 adet anahtar kelime talep edebilir.

(3) Yüklenen tüm resimler, logolar ve ticari markaların kullanımı ve yayınlanmasından profil sayfası sahibi Müşteri tek başına sorumludur. Turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), müşterinin isteği üzerine yüklenecek çeşitli görsel ve videoların yasal olarak edinildiğinden emin olmak zorundadır. Bu şekilde yayınlanan materyallerin telif hakları sorumluluğu müşteriye  aittir.

3.2 Siteleri Oluşturma

 

(1) turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), bir web sitesi (örneğin, ana sayfa, açılış sayfası) yaratarak, müşteriye sadece konsept, tasarım ve uygulama değil, aynı zamanda istenen İnternet alan adının tescili (mevcudiyetine bağlı olarak) de sunmaktadır. turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), sipariş üzerine, oluşturulan web sitesinin barındırılmasını da devralır. Burada, turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL) kısmen barındırmayı gerçekleştiren ortakları kullanmaktadır.

(2) turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL) Alan adlarının temini ve tedarikinde, alan adı tahsisi için müşteri ve ilgili kuruluş arasındaki ilişkide sadece arabulucu rol oynamaktadır. turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL) alan adının belirlenmesi sürecinde hiçbir yetkisi yoktur. Dolayısıylaturkeyregional.com (TURKEY REGIONAL) müşteri için tescil edilen alan adlarının 3. Şahıslar ile ilgili oluşabilecek sorunlarında sorumluk kabul etmemektedir.

(3) turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), sözleşmenin sona ermesinden sonra müşterinin alan adını serbest bırakma hakkına sahiptir. Bu işlemle birlikte, müşterinin kayıtlardan çıkarılmasıyla ilgili tüm haklar sona erer.

(4) INTRAG, herhangi bir arama motoru sayfasında oluşturulan web siteleri için yerleştirme veya sıralama taahhütleri kabul etmez.

3.3 Şirket Videoları

(1) turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL) ortaklarıyla işbirliği içinde müşteri için bir video oluşturacak ve www.turkeyregional.com ve aynı adlı şirketin YouTubevideo kanalında yayınlayacaktır. Müşterinin Videonun başka ortamlarda dağıtılması isteği ancak sözleşme ile açıkça kabul edildiği takdirde geçekleştirilir.

(2) turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), müşterinin sunduğu resim ve bilgilere dayanarak, müşteri için bir storyboard oluşturacaktır.Storyboard, videoyu oluşturacak Film şeridi, resim seçimi, görüntü metinleri ve anlatım metnini içerir. Film şeridinin kabul edilmemesi sözleşmenin ertelenmesine ve dolayısıyla ödeme yükümlülüğüne yol açmaz.

(3) Müşteri tarafından temin edilen resim, metin, grafik ile oluşturulan storyboard kabul edildiğinde, turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), çeşitli yazılımlar yardımıyla hareketli görüntüler oluşturabilir ve bunların üzerinde konuşma ve müzik ekleyebilir. turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL) her zaman GEMA içermeyen müzikler kullanacaktır.

(4) turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL),oluşturulan videonun kullanım haklarının ilgili çevrimiçi hizmet sağlayıcı operatöre ve kullanıcılarına aktarılacağını, video portallarında, sosyal ağlarda veya diğer platformlarda şirket videosunun yayınının durdurulabileceğini açıkça belirtmektedir. Bu, ilgili hizmet sağlayıcısının kullanım koşullarına bağlıdır.

(5) turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL) ve ürün ortakları müşteri tarafından sağlanan görüntü, video ve ses materyali dışlamak veya malzeme nedeniyle sonuçlanmayan işlerin müşteri tarafından zarar taleplerini ödemeden sözleşmeden kaçınma hakları vardır. Oluşturulan ürünün materyalleri ya da içeriği kanunları veya diğer hükümleri ihlal ederse turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), ya da ürün ortaklarının editoryal görevleri veya başka sebeplerden dolayı oluşacak ihlallerden storyboard u onaylayan müşteri yetkilisi sorumludur.

(6) Kabul edilmiş şirket videolarının güncellenmesi / değiştirilmesi / düzenlenmesi için müşteri maliyeti üstlenir. Müşteri müzik kullanımı isterse, o zaman önceden GEMA / AKM bilgileri ile  isteklerini bildirmekle yükümlüdür. GEMA / AKM'nin masrafları yalnızca ve doğrudan müşteri tarafından karşılanacaktır.

3.4 Yerel Listeleme ve Listelere Atama ve Bakımı

(1) Yerel listeler, çevrimiçi dizinler, derecelendirme platformları, mobil kart sağlayıcıları, sosyal ağlar ve benzerlerindeki şirket girdileri ve profillerdir. (Bundan sonra Yayıncı olarak anılacaktır). Müşteri yerel listelerin bakımı ile TÜRKİYE BÖLGESEL komisyonu kurabilir. Bu, bir yandan, bu yayıncıların kullanıcıları için müşteri için daha fazla web sitesi ziyaretçisi veya doğrudan temas sorgusu oluşturmak üzere, İnternet'teki müşterinin görünürlüğünü artırmaya hizmet eder. Diğer yandan, onun temel iletişim bilgilerinin (isim, adres, telefon numarası, alan adı) ile yerel bir şirketten yüksek görünürlük olarak da adlandırılan Atıflar, yerel aramalar için arama motoru optimizasyonu önemli bir ölçüdür. TÜRKİYE BÖLGESEL Yayıncılar verandasında bu bakım kılavuzuna serbesttir yayıncı, üçüncü kişilere yaptırılanlar, bir arayüz aracılığıyla otomatik alışveriş veya bir ürün olarak ürün ortakları aracılığıyla. TÜRKİYE BÖLGESEL, müşterinin sağladığı içerik ve kişisel veriyi ürün ortaklarına devretme veya bunlara sunma hakkına sahiptir.

(2) Yerel ziyaretçilerin sayısı ve konumla ilgili içeriğin kapsamı (resimler, video, ek bilgiler gibi) siparişte tanımlanan kapsamı temel almaktadır. INTRAG temelde rezervasyonu kapsamına tekabül ve endüstri yayıncıları uyan tüm müşteriyi girmek için çalışıyoruz, ancak reddetmek veya sebep belirtmeksizin herhangi bir zamanda tek tek yayıncıları değiştirme hakkını saklı tutar. Teknik ve diğer nedenlerden dolayı, internette bulunan tüm yayıncılar kayıt yapamaz, bakım yapamaz veya düzeltemez. Site ile ilişkili içeriğin korunması veya düzeltilebileceği yayıncılar, portalların ve müşterinin faaliyet gösterdiği sektörün teknik özelliklerine bağlıdır.

(3) TÜRKİYE BÖLGESEL, yayıncı tarafından  reddi veya sonradan iptali ile eksik veya gecikmiş (örneğin, iletişim bilgileri, açılış saatleri, resimler, video) bölgeye özel müşteri verilerinin serbest bırakılması için sorumlu değildir. Aynı şekilde, TÜRKİYE BÖLGESELİ, bu içeriğin bağımsız olarak değiştirilmesinden ve yayıncı tarafından yerleştirilmesinden sorumlu değildir. TÜRKİYE BÖLGESEL, yayıncıların hizmetten kaldırılmasından sorumlu değildir.

(4) TÜRKİYE BÖLGE şirket adı ve uyumlu müşterinin yerle ilgili diğer içeriğini uyarlayarak bir yayıncının kurallara uygun hakkına sahiptir. Müşteri TÜRKİYE BÖLGE devreye üçüncü taraf ve kendi adına yayıncılara iletim ve verilerin yayınlanması amacıyla ürün ortağı oluşturmaya yetki verir.

(4) TÜRKİYE BÖLGESEL, teknik olarak mümkün ve sorumlu olduğu sürece, mevcut kayıtların güncellendiğinden emin olmalıdır. Özel durumlarda, müşterinin katılımı iletilmesi veya eski kayıtlar yeni bir giriş oluşturmak için silinir. TÜRKİYE BÖLGE mevcut erişimini düzenlemek için gerekli olabilir.

3.5 Yerel Liste Yönetimi

(1)turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL) tarafından oluşturulan bölgesel konum bazlı yerel yetkilere sahip yayıncılar ağı oluşturacaktır. Bu yerel yayıncı müşterilerin profillerinde yapacakları güncellemelerin sözleşme hükümlerine bağlı kalmalarını ve verilerin doğruluğunu web tabanlı bir içerik yönetim sistemi aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

Müşterinin turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL)dan edindiği sayfalarda  yapacağı değişiklik ve güncellemelerin aktif olabilmesi için yerel liste yöneticilerinden birinin onayı sonrasında yayınlanacaktır. Müşteri profilindeki herhangi bir bilginin değiştirilmesi / güncellenmesi gibi istekleri yerel yetkililerden talep edemez. Yerel yetkililerin görev sorumlulukları içeriklerin sözleşme kurallarına uygunluklarının kontrolü ve doğru kategori ve yerel konumda yayınlanıp yayınlanamayacağını onaylanmaktır.

(2) İçerik Yönetimi Sistemine bağlı yerel liste yöneticilerinin veya yayıncıların sayısında bir değişiklik olabilir ve sözleşme süresi boyunca yayıncılar değişebilir.turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), müşterilerine yayıncı ağındaki değişiklikleri bildirmekle yükümlü değildir. Müşteri, web tabanlı İçerik Yönetim Sistemi aracılığıyla bağımsız olarak güncelleme yapabilir. Güncellemelerin bir an önce aktif edilmesi için müşteri isteği ile yerel liste yöneticisi hakkında bilgi verilebilir.

(3) Bir yayıncı tarafından yayınlanan içerik kapsamı turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL) barındırma hizmetleri içinde olmayabilir. Hizmet kalitesi azalmadan yapılacak Platform değişiklikleri hakkında turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL) müşterileri bilgilendirmek zorunda değildir.

(4) Bir yayıncının verilerini portalında yayınlama sıklığı veya hızı yayıncıya göre değişebilir (ör. Gerçek zamanlı, günlük, aylık). turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), bir yayıncının bu sıklığı veya hızı değiştirip değiştirmediği konusunda hiçbir taahhüttü ve kontrolü bulunmamaktadır.  Müşterinin isteği üzerine yayıncı hakkında güncelleme onayı sıklıkları müşteri ile paylaşılabilir.

(5) Müşteri, özellikle Yayıncı Ağı aracılığıyla yayınladığı verilerin ve bilgilerin, aşağıdakilerden hiçbirini içermediğinden emin olmalıdır:

 • Şiddet ve ya öfke çağrısı,
 • Aşırı siyasi veya dini ifadeler,
 • Radikal hak veya propaganda,
 • Türkiye'nin demokratik değerleri ile bağdaşmayan içerikler,
 • Irkçı veya ayrımcı ifadeler,
 • Metin, görüntü ya da seste cinsel yönden sakıncalı içerik (pornografik dahil),
 • Sahte haber, üncü şahısların itibarını zedeleyen içerikler,
 • Kumar satışı,
 • Narkotik Yasası ihlalleri veya diğer yasal hükümler,
 • Ticari marka, telif hakkı, patent, kullanım veya tasarım hakları, ticari sırlar veya diğer mülkiyet hakları ile üçüncü kişilerin kişisel hakları veya diğer hakları ihlali,
 • Türkiye Cumhuriyeti 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlemesi… kanunu çerçevesinde suç sayılan içeriklerin bulunması.

Müşteri bu koşullar (örneğin, yayıncı bir parçası, cezalar, diğer üçüncü taraflar) ihlali sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü yasal yaptırımı ve masrafların sorumlusu olduğunu bilir.

 (6) turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL) temel bir giriş paketi ile edinilmiş şirket adı, telefon, adresi bilgilerini içeren profil sayfalarını sözleşme süresi sonunda silme zorunluluğu yoktur.

(7) Yerel Yerel Liste Yönetimi ürünü Yerel Listeleme ve Atıflar hizmetinde olduğu gibi geçerlidir (bkz. 3.9).

4. Müşterinin işbirliği yükümlülükleri, garanti ve tazminat

(1) turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL)'in müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmesi için gerekli tüm bilgi, dosyalar ve tasarım taleplerini sözleşme süresi başlamasından 30 gün içinde vermekle yükümlüdür. Müşteri 30 gün içinde işbirliği yapmayacak olursa, turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL) mevcut bilgiler ışığında hizmetleri devam ettirme hakkına sahiptir. Sözleşmeye dayalı olarak kabul edilmiş olan yayın değişmeden kalır.

(2) Performans gecikmeleri veya maliyet artışı, hatalı, eksik veya daha sonra değiştirilen şartlar, bilgi veya malzemeler müşteri tarafından karşılanacaktır.

(3) turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL)hizmetlerinin müşteri adına yayınlanmaya başladığından itibaren şikâyetler veya kusurlar 30 gün içinde yazılı olarak bildirilmelidir.30 gün içinde hiçbir şikâyet veya kusur bildirilmemişse verilen hizmet doğru, hatasız olarak kabul edilmektedir. Şikâyetlerin son teslim tarihi içinde olması halinde, düzeltmeler için makul bir süre tanınmalıdır.

(4) turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL)dan alınan hizmete ilişkin hizmetin standartlığını taahhüt eder. Buna rağmen alınan hizmetin beğenilmemesi durumunda hizmete ilişkin tasarım, el işi, çalışma performansında hata bulunamadıysa müşterinin almış olduğu hizmette herhangi bir değişiklik yapılmaz.

(5) turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL)’ ın sorumluluğu müşterilerinin sağlayacağı içerikleri yayınlamakla sorumludur. Bu, özellikle içeriğinin yasallığı ve kabuledilebilirliği açısından geçerlidir.

 

Aşağıdaki tür içeriklere kesinlikle  izin verilmez:

 • Şiddet ve ya öfke çağrısı,
 • Aşırı siyasi veya dini ifadeler,
 • Radikal hak veya propaganda,
 • Türkiye'nin demokratik değerleri ile bağdaşmayan içerikler,
 • Irkçı veya ayrımcı ifadeler,
 • Metin, görüntü ya da seste cinsel yönden sakıncalı içerik (pornografik dahil),
 • Sahte haber, üncü şahısların itibarını zedeleyen içerikler,
 • Kumar satışı,
 • Narkotik Yasası ihlalleri veya diğer yasal hükümler,
 • Ticari marka, telif hakkı, patent, kullanım veya tasarım hakları, ticari sırlar veya diğer mülkiyet hakları ile üçüncü kişilerin kişisel hakları veya diğer hakları ihlali,
 • Türkiye Cumhuriyeti 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlemesi… kanunu çerçevesinde suç sayılan içeriklerin bulunması

5. Üçüncü şahısların performansı

(1) turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), sözleşme yaptığı hizmetleri sunmak için üçüncü kişileri kullanır. Üçüncü kişilerin görevleri yada varlıkları müşterinin aldığı ürünün özel şartlar ve koşulları kapsamında açıkça belirtilmemiş olsa bile müşteri siparişi verdiğinde bu durumu kabul etmiş sayılır.

6. Telif Hakkı / Performans Hakları

(1) Sözleşme bağlamında geliştirilen içerikler kişisel geliştirildiği kabul edilir. Yaratılan içerikler telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır.

(2) Müşteri için geliştirilen içerikler,Sözleşme ile kabul edilen hizmet sunumu bağlamında turkeyregional.com (TURKEY REGIONAL), tarafından kullanılabilir.

(3) Telif hakkı ile korunan üçüncü taraf içeriği, hizmet sunumu kapsamında, müşeti tarafından telif kullanım hakkı alındıktan sonra kullanılabilir. Müşteri temin edeceği tüm içeriklerin teliflerinin kendisi tarafından kullanılabileceğinden emin olmalıdır.(

(4) Uyuşmazlık durumlarında İzmir Mahkemeleri yetkilidir.

(5) Müşteri sipariş vermekle tüm şartları kabul etmiş olur.

Werbung


LiveZilla Live Chat Software