Banaz

Banaz, Uşak vilayetine ait 15,241 nüfuslu küçük bir Türk kasabasıdır. Uşak'ın 30 km doğusunda ve Afyon'un yaklaşık 70 km batısında yer almaktadır.

70'den fazla köy ile Banaz, kırsal nüfus için merkezi bir temas noktasıdır. Kuzeybatı Banaz 2309 m yüksekliğindeki dağ Dağ Dagi'dir.

Banaz Çayı nehri, Büyük Menderes'in (Büyük Menderes) kaynak nehirlerinden biridir. Banaz ve Kütahya bölgesi fiilleri olan Murat Daği'nin güney yamaçlarında da kaynakları var.

indet.

tarih

Banaz içinde ve çevresinde M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanan çeşitli kalıntıları vardır. En çok bilinen Ahat köyü yakınlarındaki Akmonia'dır. Spor müsabakalarını gösteren süsler ve mozaikler bulundu.

tarım

Aynı ismin nehri sayesinde çok verimli olan Banaz Ovası'nda başta buğday, yulaf, mısır, şeker pancarı ve nohut yetiştirilmektedir. Bir başka gelir kaynağı da ekili tarlaların yetiştirilmesidir. İklim ayrıca meyve ekimini de destekler. Son yıllarda hayvancılık, çiftçilerin durumunu engelleyen tarım lehine otlak arazinin kaybolmasıyla giderek önem kazanmıştır. Ancak, bölge meclisi araziyi mera arazisine döndürmek için projelerle ilerliyor. Temizlenmiş ve yanmış ormanların yeniden ağaçlandırılması da yıllardır sürmektedir.

trafik

Banaz üzerinden, İzmir'den Afyon / Ankara'ya giden yol ve demiryolu bağlantısı.

nüfus

Nüfusun en büyük kısmı Sünni Türklerden oluşuyor.

sanayi

Türk Borsasında da yer alan bir seramik üreticisi, Banaz'da, ahşap panel ve yat yapımcısının yanı sıra kesimhane, şehriye üreticisi ve kazan üreticisi konumunda bulunuyor. Halıların yapımı neredeyse nesli tükenmekte olan bir zanaat.

Werbung


LiveZilla Live Chat Software